KẾ HOẠCH R.FLAG

SẢN XUẤT

Hongqi, sản xuất sáng tạo.

Nhà máy thông minh Hongqi H: Sở hữu dây chuyền sản xuất thông minh, linh hoạt và kỹ thuật số hàng đầu thế giới để đảm bảo chất lượng đẳng cấp thế giới.

Trung tâm hiệu chỉnh Hongqi L: Với thiết bị sản xuất hàng đầu thế giới, thủ công khâu tay, chạm khắc cấp nghệ nhân, để tạo ra các sản phẩm độc quyền tùy chỉnh riêng và các dịch vụ Bespoke VIP.